LOGO

przy pomocy kleju

Idealne rozwiązanie na wjazdy, parkingi, podjazdy garażowe, gdyż powierzchnia jest bardzo odporna zarówno na dynamiczne, jak i skoncentrowane obciążenia. Złącza dylatacyjne są wymagane, natomiast szczeliny pomiędzy płytami muszą być wypełnione zaprawą na bazie cementu.
mirage-fot-03