fbpx
LOGO

Elewacja wentylowana

Płyty gresowe na elewacje

Gres porcelanowy z kolekcji Libet Ceramic to doskonały materiał na fasadę budynku. W przypadku montażu z ukrytym kotwieniem zaleca się wykorzystanie płyt o grubości 20 mm. Natomiast decydując się na system z widocznym kotwieniem możemy użyć płyty 10 milimetrowych.
 
Montaż gresów na fasadzie budynku w technologii elewacji wentylowanej to w Polsce stosunkowo nowa i jeszcze mało popularna technika montażu, która za granicą zyskała grono zwolenników, ze względu na wiele pozytywnych aspektów, jakie wynikają z tego sposobu układania okładzin.
 
Korzyści, jakie daje elewacja wentylowana to m.in.

  • ochrona przed działaniem wody,
  • utrzymanie doskonałych parametrów technicznych i estetyki płyt elewacyjnych przez wiele lat,
  • oszczędność energii (latem zapewnia wentylację, zimą zatrzymuje uciekające ciepło),
  • dbałość o ekologię.

To także idealny sposób na renowację fasady. Skąd wynikają te zalety elewacji wentylowanych? Przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu poniżej.

1. Elewacja wentylowana: efekt komina

Na trwałość i estetykę elewacji ważny wpływ ma odpowiednia cyrkulacja powietrza, którego gęstość maleje wraz ze wzrostem temperatury. Dzięki szczelinom powietrza, tworzonym między płytami montowanymi w technologii elewacji wentylowanej, powietrze porusza się do góry (efekt komina), a jego gęstość maleje.

 

2. Oszczędność energii dzięki wykorzystaniu elewacji wentylowanej

Elewacja wykonana w technologii wentylowanej zapewnia dobrą izolację termiczną. Zmniejsza rozproszenie ciepła w okresach niskich temperatur. Z kolei w gorących powoduje absorpcję ciepła.

 

3. Z troską o zdrowe i bezpieczne otoczenie

Elewacja wentylowa chroni przed powstawaniem mostków termicznych, pomaga rozproszyć wilgotność pojawiającą się od strony ściany. Jednocześnie zapewnia doskonałą izolację akustyczną.

 

4. Elewacja wentylowana to funkcjonalność i estetyka na długie lata

Najlepszym materiałem do montażu w technologii elewacji wentylowanej jest gres porcelanowy z kolekcji Libet Ceramic. Płyty zachowują swój nienaganny wygląd oraz funkcjonalność przez wiele lat. Decydując się na taką elewację, mamy gwarancję, że kolor płyt pozostanie niezmieniony, mimo upływu czasu. Ponadto tego typu powierzchnie nie wchłaniają kurzu i brudu, są mrozo- i plamoodporne, a także nie zmieniają swojego wyglądu pod wpływem wysokiej temperatury oraz działania czynników chemicznych (np. kwaśnych deszczy).

 

5. Ochrona przed działaniem wody

Fasada z gresów porcelanowych wykonana w technologii elewacji wentylowanej zapobiega przedostawaniu się wody deszczowej i lodu do obiektów budowlanych. W konsekwencji zmniejsza to degenerację ścian budynku. tym samym wpływa pozytywnie na koszty utrzymania.

 

6. Eliminacja mostków termicznych

Mostki termiczne to te części budynku, w którym następuje większe rozproszenie ciepła na skutek oporu cieplnego. W budynkach z tradycyjną elewacją dochodzi do skoncentrowania ciepła w niektórych częściach konstrukcji. Poprzez absorbcję promieni słonecznych (ciepła), zmniejsza się temperatura, ale i zmienia rozkład ciepła przekazywanego nierównomiernie do wnętrza, koncentrując je tylko w niektórych obszarach.
 
Tymczasem w przypadku elewacji wentylowanych promienie słoneczne są częściowo odbijane przez gresy, a częściowo absorbowane, zmieniając się w ciepło. Dodatkowa cyrkulacja powietrza zapobiega nadmiernemu wzrostowi temperatury, a ciepło zostaje zatrzymane w warstwie izolacyjnej budynku.

 

Dwa systemy montażu elewacji wentylowanej:

  • z widocznym kotwieniem,
  • z ukrytym kotwieniem.

 

System z widocznym kotwieniem, typ 1:
 
fot.1 System z widocznym kotwieniem, typ 1          fot.2 System z widocznym kotwieniem, typ 1
 

 

System z widocznym kotwieniem, typ 2:
 
fot.1 System z widocznym kotwieniem, typ 2          fot.2 System z widocznym kotwieniem, typ 2
 

System z ukrytymi wspornikami typ 1:

 
fot.1 System z ukrytymi wspornikami typ 1          fot.2 System z widocznym kotwieniem, typ 2

 

 

System z ukrytymi wspornikami Typ 2 – „Walltech A”:
 
fot. 1 System z ukrytymi wspornikami Typ 2 –Walltech A          fot. 2 System z ukrytymi wspornikami Typ 2 – „Walltech A”
 

 

System z ukrytymi wspornikami typ 3 – „Walltech A”:
fot.1 System z ukrytymi wspornikami typ 3 –Walltech A          fot.2 System z ukrytymi wspornikami typ 3 – „Walltech A”


 

 

Korzyści, wynikając z wyboru systemu z ukrytymi kotwieniem:

  • możliwość łączenia różnych wymiarów płyt,
  • możliwość regulacji wspornika,
  • duża elastyczność w tworzeniu aranżacji fasady,
  • nienaganna estetyka i nowoczesny design.

 

Galeria zastosowań

PRODUKTY POWIĄZANE

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że w ramach korzystania z niniejszego serwisu może dojść do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, co będzie mieć miejsce w sytuacji, gdy będziemy w stanie Panią/Pana zidentyfikować z wykorzystaniem gromadzonych w serwisie danych. W szczególności będzie to mieć miejsce gdy poda Pani/Pan swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym na stronie internetowej.

Z tego względu wyjaśniamy następujące zagadnienia:

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Michalczyka 5.

 

Czy Libet S.A. posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych?

 

Libet S.A. z uwagi na brak obowiązku prawnego w tym względzie nie posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych, natomiast w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Libet S.A. drogą mailową: dane@libet.pl

 

W jakim celu są przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

a) udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

b) marketingowym związanym z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług Libet S.A. pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

c) udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł z Libet S.A. w oparciu wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO).

 

Jakie prawa posiadam w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

 

Posiada Pani/Pan w określonych przez obowiązujące przepisy prawa sytuacjach prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Libet S.A. oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz Libet S.A. usługi informatyczne, w tym usługi opieki nad serwisami internetowymi. Niezależnie od tego odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) oraz Google LLC (1600 Apmphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w zakresie związanym z wykorzystaniem narzędzi Facebook Pixel, Google Analytics, czy Google AdWords.

 

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich?

 

Z uwagi na korzystanie z narzędzi Google, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przekazanie danych osobowych następuje w tym wypadku w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176), której zasad przestrzega Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl);

 

Czy posiadam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych?

 

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę na ich przetwarzanie, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie wątpliwości co do sposobu wycofania zgody na przetwarzanie danych powinna się Pani/Pan skontaktować z Libet S.A. w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres dane@libet.pl

 

Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, a w przypadku danych osobowych nieprzetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie, przez czas niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a w przypadku danych statystycznych wykorzystujących pliki cookies przez okres 26 miesięcy od czasu ostatniej aktywności użytkownika na stronie.

 

Czy mam prawo wnieść skargę na przetwarzanie moich danych osobowych?

 

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;

 

Czy podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkowe?

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w zakresie skierowania zapytania do Libet z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Czy moje dane osobowe są profilowane?

 

Dane zebrane poprzez pliki cookies mogą zostać wykorzystane przez Libet S.A. do tworzenia grup docelowych oraz kierowania treści reklamowych do wybranych grup (profilowanie). Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę w sposób opisany w Polityce Cookies. Szczegółowe informacje odnośnie zbierania danych przez Facebook Ltd. Czy Google LLC, są dostępne na ich stronach. Utworzona w ten sposób reklama może być kierowana m.in. do osób, które już odwiedziły stronę, do grup spełniających określone wymogi demograficzne (wiek, płeć, miejsce przebywania itp.) lub inne cechy udostępniane przez ww. podmioty. Libet S.A. nie jest w stanie zidentyfikować osób, do których kieruje swoje reklamy. Grupa reklamowa jest wybierana na podstawie danych statystycznych, a nie osobowych. Identyfikacja wybranego w ten sposób użytkownika nie jest możliwa.

KLAUZULA INFORMACYJNA